Noteikumi

Sludinājumu portāla MEISTARI.LV lietošanas noteikumi un darbības principi

 

1.Ievietojot sludinājumu MEISTARI.lv portālā, lietotājs piekrīt MEISTARI.lv lietošanas noteikumiem.

2.Ievietojot sludinājumu MEISTARI.lv portālā, lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu.

3.Ievietojot sludinājumu MEISTARI.lv portālā, lietotājs piekrīt, ka viņa profils tiek vērtēts, kas dot pārējiem portāla MEISTARI.lv lietotājiem un apmeklētājiem iespēju noteikt savu attiecību par profila izveidotāju.

4.Ievietojot sludinājumu MEISTARI.lv portālā, lietotājs piekrīt, ka viņa profils tiek komentēts, kas dot pārējiem portāla MEISTARI.lv lietotājiem un apmeklētājiem iespēju izteikt savu viedokli par profila izveidotāju.

 

Sludinājumu ievietošana portāla MEISTARI.LV

5.Portālā MEISTARI.lv ir divpadsmit galvenās sadaļas.

5.1.Ievietot sludinājumu portālā MEISTARI.lv var bezmaksas.

5.2.Litotājam ir iespēja ievietot 10 bezmaksas sludinājumus portālā.

5.2.1.Katrs nākamais sludinājums ir par maksu.

5.3.Sludinājumā ir iespējams pievienot 10 fotogrāfijas.

5.4.Pēc vajadzības lietotājs var izmantot maksas pakalpojumus:

5.4.1.Izcelt sludinājumu (Bold).

5.4.2.Pārcelt uz 1 pozīciju jebkuru no saviem 10 bezmaksas, vai maksas sludinājumus.

5.4.3.Maksas sludinājumu daudzums un sludinājumu pārcelšana uz 1 pozīciju netiek ierobežots, izņemot vairāku vienādu sludinājumu atkārtošanas gadījumā.

 

Satura noteikumi sludinājumos portāla MEISTARI.LV

6.Sludinājumu pieņemšanā tiek atteikts ( un sludinājumi tiek izdzēsti ), ja:

6.1.Sludinājums neatbilst MEISTARI.lv sadaļai.

6.2.Sludinājumā ir pretlikumīga, krāpnieciska informācija. Pretlikumīgi attēli.

6.3.Sludinājumi, kuros ir maldinoša, nekonkrēta atbilstoši dotajai sadaļai informācija.

6.4.Sludinājumā kļūdaini aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, nepareiza informācija.

6.5.Sludinājumā jābūt norādīta galīgai cenai.

6.6.Fotogrāfijām un attēliem jāatbilst sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam. Labā kvalitātē, kur var redzēt preces stāvokli.

6.7.Sludinājumos nedrīkst pārkāpt autortiesības, preču zīmju tiesības.

6.8.Sludinājumā tiek piedāvāts erotiska foto un video filmēšana, jebkurā veidā seksuāla pakalpojumu sniegšana.

6.9.Sludinājumā tiek piedāvātas kontrabanda vai kontrafakts, cigaretes, alkohols , kontrolējamie medikamenti, bīstamas vai kaitīgas vielas un produkti, kā arī pēc CE normām nesertificētas preces.

6.10.Sludinājumā tiek piedāvāti okulta veida pakalpojumi - zīlēšana utt.

6.11.Sludinājums satur norādes uz lapām, kuras nav saistītas ar sludinājuma saturu.

6.12.Sludinājuma tekstam jābūt tikai informatīvam, aizliegts izmantot emocionālas nokrāsas tekstus, izsaucienus, lozungus, deklarācijas, uzbāzīgas reklāmas metodes, agresīvu mārketingu.

6.13. Sludinājumi, kuri atkārtojas ar vienādu tekstu, vai satur identiskas norādes. Ievietojot vairākus sludinājumus, katram sludinājuma tekstam jābūt unikālam.

 

Kārtības noteikumi portāla MEISTARI.LV

7.1.Gadījumā ja tiek pārkāpti satura noteikumi sludinājumā, MEISTARI.lv portāla administrācijai ir tiesības slēgt profilu. Profila slēgšanas gadījumā lietotāja makā atlikusī summa tiek atgriezta lietotājam, izņemot pārskaitījumu izmaksas un uzkrātos bonusus.

7.2.Sludinājumu portāls MEISTARI.lv ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā.

 

Pušu atbildība

8.1.Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sava sludinājuma saturu, sludinājumu portāla MEISTARI.lv lietošanas noteikumu, preču zīmju, autortiesību, saimniecisko tiesību, LR likumdošanas pārkāpumiem.

8.2.Sludinājumu portāla MEISTARI.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, vai darbību.